Deklaracja członkowska – zapis do związku

W przypadku chęci wstąpienia w struktury związku, prosimy o pisemne oświadczenie.
Oświadczenie takie można pobrać ze strony, uzupełnić i złożyć w pokoju nr 5 (nad halą CNG)
w wyznaczone dni dyżuru związkowego.

DEKLARACJA WZZP