Deklaracje członkowskie

W przypadku chęci wstąpienia w struktury związku, prosimy o pisemne oświadczenie.
Oświadczenie takie można pobrać ze strony, uzupełnić i złożyć w pokoju nr 5 (nad halą CNG)
w wyznaczone dni dyżuru związkowego.

Deklaracja wstąpienia do związku plus deklaracja RODO.

W przypadku chęci wystąpienia ze struktur związku, prosimy o pisemną rezygnację. Oświadczenie takie można pobrać ze strony, uzupełnić i złożyć w pokoju nr 5 (nad halą CNG) w wyznaczone dni dyżuru związkowego.

Rezygnacja z członkostwa