Fundusz Samopomocy Członków WZZP

Fundusz Samopomocy Członków WZZP powstał aby udzielać wsparcia dla Członków Związku w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych w przypadkach przewidzianych regulaminem oraz organizacji paczek świątecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem uchwalonym w dniu 18 listopada 2020 roku oraz późniejszymi aneksami.

Do pobrania:

Regulamin Samopomocy Członków Wolnego Związku Zawodowego Pracowników MPK Rzeszów.

Aneks nr 1 do regulaminu.