Kontakt

e-mail związkowy: wzzp.mpkrzeszow@gmail.com

strona związkowa: www.wzzp.rzeszow.pl

strona na fb: @wzzpmpkrzeszow

Przewodnicząca – Elżbieta Grzesik tel. 698 773 773

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Renata Janaś tel. 791 939 997