Regulamin Samopomocy Członków Wolnego Związku Zawodowego Pracowników

Regulamin Samopomocy Członków Wolnego Związku Zawodowego Pracowników został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku w dniu 07.02.2020 r.

 

Kliknij na poniższy link by pobrać regulamin

REGULAMIN SAMOPOMOCY