Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna

ZARZĄD ZWIĄZKU

  • Przewodnicząca – ELŻBIETA GRZESIK
  • Zastępca Przewodniczącej – WOJCIECH CWALINA
  • Sekretarz  – LECH SOBANIA
  • Skarbnik  – RENATA JANAŚ
  • Członek Zarządu – TADEUSZ KOWAL

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodniczący – PRZEMYSŁAW BOCZULAK
  • Członek Komisji – TOMASZ SKAMEL
  • Członek Komisji – KRZYSZTOF DUSZA